Ra mắt và thành lập công ty cổ phần Ánh Dương tại Quảng Ninh

Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời chính thức của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG và là kết quả của một thời gian chuẩn bị để có được đầy đủ các điều kiện. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG
ra đời dựa trên tinh thần trách nhiệm cùng sự phát triển và xây dựng đến từ đội ngũ nhân sự của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.